Pandangan

Kluster Tempat Kerja

Mungkin kaedah pengurusan keselamatan dan kesihatan dalam tempat kerja tidak diutamakan dan masih mengamalkan norma kerja yang sedia ada sebelum ni. Jika setiap tempat kerja masih tidak berubah atau membuat penilaian risiko bagi setiap aktiviti ditempat kerja dan mengadakan kaedah ...
Share this Story
Pandangan

Pengorbanan Bot Kecil

Saja belek mai belek pi maklumat petunjuk kes kluster. Rasanya sapa saja yang diamanahkan buat penilaian risiko ketika ini, perlu lebih jujur dan realistik dalam memberikan penasihatan dalam menguruskan krisis ketika ini.peningkatan jumlah kluster tempat kerja dalam tempoh PKP berkuatkuasa ...
Share this Story
Pandangan

Siapa Kita Diktator atau Liberal

Macam macam style orang menguruskan sesebuah organisasi, ada yang suka jadi diktator dan ada yang suka jadi liberal, mungkin ada juga ada teori yang kata style ni wujud sebab sesorang itu diklasifikasikan sama ada dia berfikiran seorang pemimpin atau berfikiran ...
Share this Story