Pandangan

Kluster Tempat Kerja

Mungkin kaedah pengurusan keselamatan dan kesihatan dalam tempat kerja tidak diutamakan dan masih mengamalkan norma kerja yang sedia ada sebelum ni. Jika setiap tempat kerja masih tidak berubah atau membuat penilaian risiko bagi setiap aktiviti ditempat kerja dan mengadakan kaedah ...
Pandangan

Pengorbanan Bot Kecil

Saja belek mai belek pi maklumat petunjuk kes kluster. Rasanya sapa saja yang diamanahkan buat penilaian risiko ketika ini, perlu lebih jujur dan realistik dalam memberikan penasihatan dalam menguruskan krisis ketika ini.peningkatan jumlah kluster tempat kerja dalam tempoh PKP berkuatkuasa ...